Visste du at studenter kan få støtte til tannbehandling?

Studier viser at mange unge dropper å gå til tannlegen. Hovedårsaken til at mange utsetter tannlegebesøket under studietiden er hovedsakelig høye tannlegehonorarer og studentenes dårlige økonomi. Visste du at som student i Bodø kan du søke helsekassen om stønad ved store utgifter til tannbehandling. Dersom du kommer over egenandelen som er på 1500kr per studieår [...]