Tannlegeskrekk

Tannlegeskrekk Det er dessverre en kjensgjerning at mange sliter med varierende grad av tannlegeskrekk, i de mest alvorlige tilfellene kalt odontofobi. Dette spenner fra de som er litt nervøse før et tannlegebesøk, til de som rett og slett ikke går til tannlegen - selv ikke ved sterke smerter. I de alvorligste tilfellene kan det være [...]