Studier viser at mange unge dropper å gå til tannlegen. Hovedårsaken til at mange utsetter tannlegebesøket under studietiden er hovedsakelig høye tannlegehonorarer og studentenes dårlige økonomi. Visste du at som student i Bodø kan du søke helsekassen om stønad ved store utgifter til tannbehandling. Dersom du kommer over egenandelen som er på 1500kr per studieår kan du altså søke om økonomisk støtte til resterende behandling. Du finner mer informasjon om dine rettigheter på

nettsiden til Studentinord

På City Nord tannhelse tilbyr vi i tillegg 20% studentmoderasjon, slik at det ikke skal være noen økonomisk grunn til at du dropper tannsjekken.