Tannlegeskrekk

Det er dessverre en kjensgjerning at mange sliter med varierende grad av tannlegeskrekk, i de mest alvorlige tilfellene kalt odontofobi. Dette spenner fra de som er litt nervøse før et tannlegebesøk, til de som rett og slett ikke går til tannlegen – selv ikke ved sterke smerter.

I de alvorligste tilfellene kan det være nødvendig å gjøre behandling i narkose, for så sakte, men sikkert gjøre tilvenningsbehandling slik at videre oppfølging kan gjøres uten narkose. For en del andre kan en tverrfaglig behandling hos tannlege og psykolog være en god måte å ta tak i tannlegeskrekken på. Andre igjen kan ha god effekt av beroligende midler før tannlegebehandlingen.

For de aller fleste som har tannlegeskrekk, vil det imidlertid ofte være nok at tannlegen legger til rette behandlingen for kunden. Dette kan f.eks. innebære at det settes av tid til at kunden får pauser etter eget ønske under behandlingen, at det sikres total smertelindring, at kunden hele tiden får informasjon om hva som gjøres og hvorfor, at det brukes andre hjelpemidler som bitekloss, tempurpute osv for å gjøre behandlingen mest mulig behagelig.

For mange kan det vanskeligste steget være å bestille den første timen, men ofte er det en lettelse å få oversikt over hva som må gjøres og hva dette vil koste. Mange frykter nok at tannhelsen er verre en den egentlig er. Uansett hvor stort behandlingsbehov man har, er det mulig å tilrettelegge behandlingen for den enkelte. Da kan man også avgjøre hva som haster og må gjøres nå, og hva som eventuelt kan avvente. Ved å komme inn i et fast behandlingsopplegg og etterhvert en fast innkallingsrutine, vil mange få et mer avslappet forhold til tannlegebesøket.

På City Nord tannhelse gjør vi vårt ytterste for å tilrettelegge behandlingen for den enkelte. For oss er nøkkelordet for en vellykket behandling god kommunikasjon mellom kunde og behandler, noe som igjen skaper en trygg relasjon. Vi har god erfaring med kunder med tannlegeskrekk.